Search
Close this search box.

Tin Tức

Hoá chất PAM là gì
Tin Tức
Hoá chất PAM là gì

Hóa chất PAM hay còn gọi là polyacrylamide, là một loại polymer có cấu trúc phân tử C3H5N, có khả năng tan trong nước nhưng

XEM TIẾP